GULFKRIGEN

Kriger 1950-1995 - - INNHOLD -

Gulfkrigen var en Fn-auto­ri­sert krig mel­lom Irak og en Usa-le­det koa­li­sjon av 34 land. Man­da­tet var å kas­te ut ira­kis­ke styr­ker fra Ku­wait som Irak, un­der le­del­se av Sad­dam Hussein, had­de an­nek­tert i au­gust 1990. Her ser du en ube­va­ep­net RF-4C foto­re­ko­gno­se­rings­ja­ger fra 192nd Recon­nais­san­ce Squad­ron med til­nav­net «High Rol­lers» fra Ne­va­da Air Na­tio­nal Guard.

Ma­le­ri: Rick Her­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.