VEST-SAHARA-KRIGEN

Kriger 1950-1995 - - INNHOLD -

Vest-sahara-krigen var en væp­net kon­flikt der fri­gjø­rings­be­ve­gel­sen Po­li­sa­rio kjem­pet for et selv­sten­dig Vest-sahara. Po­li­sa­rio star­tet væp­net mot­stand mot ko­loni­mak­ten Spa­nia i 1973, og etter hvert som Spa­nia trakk seg ut av lan­det, in­va­der­te Mau­ri­ta­nia og Ma­rok­ko. Kon­flik­ten var­te til 1991. De sa­hara­wis­ke sol­da­te­ne på bil­det ble av­bil­det i 1983.

Foto: Ukjent

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.