GENERAL IS­RAEL TAL (1924–2010)

Kriger 1950-1995 - - SEKSDAGERSKRIGEN -

Den is­ra­els­ke blits­kri­gens far. Som sjef for strids­vogn­korp­set la han i til­legg til mo­bi­li­tet vekt på treff­sik­ker­het på langt hold. Suk­ses­sen i 1967 le­det imid­ler­tid til neg­li­sje­ring av in­fan­te­ri­et, noe man be­tal­te pri­sen for i Yom Kippur. Star­tet Israels egen strids­vogn­pro­duk­sjon i 1970 og ut­vik­lin­gen av Merka­va­strids­vog­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.