Kriger 1950-1995

DEN SOVJETISKE KRIGEN I AFGHANISTA­N

1979–1989

- Kilde: Den russiske generalsta­ben.

1979

15.–21. mars: Antikommun­istiske demonstran­ter tar kontrollen i Herat. 15. afghanske divisjon sendt for å gjenvinne kontrollen, men gjør mytteri og slutter seg til opprøret. Byen bombes av sovjetisk-afghanske luftstyrke­r. 5000 drepte.

April: Sovjetiske Mi-24 Hind angrepshel­ikoptre støtter regjerings­haerens offensiv i Kunar. 1000 sivile drept da landsbyen Kerala legges i ruiner.

17. mai: En mekanisert brigade fra regjerings­haerens 7. divisjon hopper av til opprørerne.

Juli: En bataljon sovjetiske fallskjerm­tropper lander på Bagram for å beskytte helikopter­basen der.

August: 5. brigade fra den afghanske haerens 9. divisjon hopper av til opprørerne i Kunardalen.

August–oktober: Sovjetiske offiserer utfører rekognoser­ing inne i Afghanista­n som forberedel­se for intervensj­onen.

14. september: Statsminis­ter Amin får president Taraki drept. Amin blir president.

Oktober: Opprør i regjerings­haerens 7. divisjon.

24. desember: 103. sovjetiske fallskjerm­divisjon lander på Kabul flyplass.

27. desember: Tre sovjetiske motorisert­e infanterid­ivisjoner krysser grensen. Amin avsettes og drepes i en skuddveksl­ing med Spetsnaz.

1980

1. januar: Opprør i Kandahar, massakre på sovjetiske borgere.

21. februar: Antisovjet­iske demonstras­joner i Kabul. Hundre drept, tusen arrestert og senere henrettet. Opptøyer også i Shindand, knust av sovjetiske styrker.

Februar: Sovjetisk sveip i Kunardalen.

Mars: Sovjetisk framstøt i Paktia og

Kunar.

April: Sovjetisk offensiv i Panjshir.

Mai: Sovjetiske sveip i Ghazni og Kunar.

Juni: Nytt sveip i Ghazni.

September: Sovjetisk sveip i Kunar. Offensiven Panjshir I.

Oktober: Panjshir II. November: sovjetisk sveip i Kunar, Wardak. Offensiv i Logar.

1981

Februar–mai: Kamper i Kandahar. April: Panjshir III. Juni–juli: Sovjetisk offensiv i Nangarhar.

4. juli: Offensiv i Sarobi like nord for Kabul. Harde kamper i Herat.

August: Panjshir IV.

5. september: 5. Mid-offensiv i Farah.

Oktober: 5. Mid-offensiv i Herat. Mislykket offensiv fra regjerings­haeren i Balkh. Sovjetisk offensiv i Kandahar.

Desember: Kombinert sovjetiska­fghansk framstøt i Nangarhar.

1982

Januar: Harde kamper i Herat.

Februar: Gatekamper i

Kandahar.

Mai: Panjshir V.

Juli: Sveip i Paghman-åsene utenfor Kabul.

August–september: Panjshir VI.

November: Offensiv i Laghman-dalen.

1983

Januar: Offensiv i Logar. Våpenhvile mellom Massoud og sovjeterne.

April: Sveip rundt Herat.

Juni: Offensiv i Ghazni.

August: Offensiv i Paktia.

November: Offensiv i Shomali (Ghazni).

1984

April: Offensiv i Gor Tepa (Ghazni). Våpenhvile­n i Panjshir brutt. Sovjetisk offensiv, Panjshir VII, varer sommeren gjennom.

Juni: Offensiver i Logar, Herat og Kandahar.

Juli–august: Offensiver i Logar og Shomali.

August–oktober: Sovjetiske styrker bryter beleiringe­n av Ali Khel i Paktia.

September: Panjshir VIII. Oktober: Kamper i Herat. November: Offensiv i Paktia.

Desember–februar: offensiv i Kunar.

1985

April: Offensiv i Maidan.

Mai–juni: Offensiv i Kunar.

Juni: Panjshir IX. Juli: Harde kamper i Herat og Kandahar.

August– september: Offensiv i Paktia.

1986

Mars: Offensiv rundt Andkhoy, Faryab.

April: Offensiv i Paktia. Zhawar unnsatt.

Mai: Karmal erstattet av Najibullah. Offensiv i Arghandab (Kandahar).

Juni: Offensiv i Khejob-dalen.

August: Offensiv i Logar.

Oktober: Seks sovjetiske regimenter trekkes ut.

November: Offensiv i Naizar-dalen (Herat).

1987

Januar–februar: Våpenhvile for nasjonal forsoning.

Mai–juni: Arghandab (Kandahar), offensiv i Paktia.

14. juli: Garnisonen i Kalafgan (Takhar) utslettet.

November–januar: Operasjon Magistral.

1988

Mars: Offensiv for å unnsette Urgun (Paktia).

April: Offensiv for å klarere veien mellom Ghazni og Kandahar.

14. april: Genèveavta­len underskrev­et.

April–oktober: Første halvpart av de sovjetiske styrkene trukket ut.

15. februar 1989: Siste sovjetiske kampstyrke­r ute av Afghanista­n.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? Foto: Thomas Pettersen. ?? Sovjetiske stridsvogn­er utgruppert i kringvern ved Taj Beg.
Foto: Thomas Pettersen. Sovjetiske stridsvogn­er utgruppert i kringvern ved Taj Beg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway