KNIVSTUKKET, KUT­TET OPP OG SKUTT

ALEX­AN­DERS KROPP VIS­TE JURY­MED­LEM­ME­NE HVOR STERK ARIAS VAR, SELV OM HUN HEV­DET HUN «IKKE ENGANG VIL­LE SKA­DE EN EDDERKOPP».

Kvinner som dreper - - Jodi Arias' Rasende Sjalusi -

På tred­je dag av retts­sa­ken vit­net dr. Ke­vin Horn fra det retts­me­di­sins­ke in­sti­tut­tet i Ma­ri­co­pa Coun­ty om om­sten­dig­he­te­ne rundt Alex­an­ders død. Mens Horn gikk gjen­nom ska­de­ne, ble det vist man­ge gru­som­me og de­tal­jer­te bil­der av den av­dø­des mis­hand­le­de kropp. Iføl­ge Horn var det på grunn av for­råt­nel­sen vans­ke­lig å fast­slå om Alex­an­der al­le­re­de var død da han fikk et skudd i ho­det, men Horn men­te at skud­det had­de vært Arias’ sis­te an­grep på of­fe­ret sitt. Døds­år­sa­ken var stort blod­tap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.