TEGN PÅ FORSVAR PÅ HENDER OG ARMER

Kvinner som dreper - - Jodi Arias' Rasende Sjalusi -

Ak­to­ra­tet hev­det at Alex­an­ders ska­der sam­svar­te med det fak­tum at han var of­fe­ret og ikke an­gri­pe­ren, slik Arias hev­det. Dr. Horn for­tal­te jury­en at dis­se ska­de­ne vil­le ha opp­stått før ska­de­ne på ho­det og hal­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.