SPOR AV LØG­NER

ARIAS REISTE TU­SEN­VIS AV KILOMETER I ET FOR­SØK PÅ Å SKJULE SINE SPOR, MEN ISTE­DET LA HUN FRA SEG NYE SPOR I HVER SVING.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

2. juni 2008 Red­ding, Ca­li­for­nia

Kl. 8 hen­ter Arias en bil hos Red­ding Bud­get Rent A Car.

2. juni 2008 Mon­te­rey, Ca­li­for­nia

Arias be­sø­ker noen ven­ner, og lå­ner to ben­sin­kan­ner av dem.

2. juni 2008 Yre­ka, Ca­li­for­nia

Rundt kl. 6 reiste Arias mot Utah. Hun dro i ret­ning Res­sing for å hen­te en lei­e­bil.

3. juni 2008 Sa­li­nas, Ca­li­for­nia

Arias kjø­per en tred­je ben­sin­kan­ne, men må ha le­vert den til­ba­ke.

7. juni 2008 Red­ding, Ca­li­for­nia

Arias le­ve­rer til­ba­le bi­len til Bud­get Rent A Car etter kl. 13.

3. juni 2008 Pa­sade­na, Ca­li­for­nia 6. juni 2008 Salt La­ke City, Utah

Arias gjør tre kjøp med kre­ditt­kor­tet i en Te­soro rundt kl. 4 om mor­ge­nen på to­talt 57 li­ter ben­sin. Arias stop­per i Pa­sade­na for å kjø­pe ben­sin hos Ar­co, og gjør tre kjøp ved pum­pe­ne, pum ett av dem med kort og to med m kon­tan­ter.

5. juni 2008 West Jor­dan, Utah

Arias an­kom­mer Ryan Burns’ hjem rundt kl. 11.

4. juni 2008 Me­sa, Ari­zo­na

Arias an­kom­mer Alex­an­ders hjem rundt kl. 4.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.