16.19

Kvinner som dreper - - Minutt For Minutt -

Hun re­tur­ne­rer til res­tau­ran­ten, og vi kan se at hun be­stil­ler drik­ke. Hun spør en ser­vi­tør om han kan ta et bil­de av hen­ne ved ba­ren. Hun po­se­rer. Ser­vi­tø­ren gir til­ba­ke te­le­fo­nen hen­nes og går til­ba­ke bak ba­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.