16.22

Kvinner som dreper - - Minutt For Minutt -

Hun sit­ter ale­ne ved bor­det og flyt­ter seg slik at hun er del­vis skjult av en potte­plan­te i den bor­ters­te en­den av res­tau­ran­ten fra over­våk­nings­ka­me­ra­et. Kan­skje hun had­de sjek­ket res­tau­ran­ten tid­li­ge­re for å fin­ne den mest stra­te­gis­ke plas­se­rin­gen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.