19. NO­VEM­BER 1990

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

WALTER ANTONIO, 62

STED: Dixie Coun­ty

En mann fra sik­ker­hets­bran­sjen som ble fun­net død på en tøm­mer­vei, na­ken og i sokke­les­ten. Han had­de blit skutt fire gan­ger, og bi­len ble fun­net fem da­ger se­ne­re i Bre­vard Coun­ty.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.