AR­LE­NE PRAL­LE ( ADOP­TIV­MO­REN)

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Den mør­ke, små­voks­te og ny­frels­te Ar­le­ne kon­tak­ter Ai­le­en – på hen­stil­ling fra Jesus – etter å ha sett his­to­ri­en på TV. De veks­ler brev, og Ar­le­ne adop­te­rer draps­kvin­nen som sin dat­ter. Ar­le­ne er over­be­vist om at Ai­le­en bør be­kjen­ne sine syn­der og « ven­de til­ba­ke til Jesus » via hen­ret­tel­se. I Ai­le­en Wuornos: The Sel­ling of a Se­ri­al Kil­ler sier hun det­te di­rek­te til ka­me­ra med et bredt, strå­len­de smil. Ai­le­en la­ter til å være enig, og hun vi­ses smi­len­de på et bil­de som an­gi­ve­lig er tatt etter at hun ut­tal­te i ret­ten at hun glade­lig vil bøte med li­vet for å ha be­gått kaldblodige drap, om det er det ret­ten øns­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.