GUVERNØR JEB BUSH ( SOM ASPIRERER TIL DET HVI­TE HUS)

Kvinner som dreper - - Aileen Wuornos -

Nick hev­der at Bush bru­ker Ai­le­ens hen­ret­tel­se som en bil­lett til gjen­valg. Broom­field sier at feng­sels­psy­kia­ter­ne til Bush bare bruk­te et kvar­ter på å er­klæ­re den ro­pen­de, skri­ken­de og klart pa­ra­no­i­de fan­gen men­talt til­reg­ne­lig, noe som gjør den pro­test­løse draps­til­stå­el­sen hen­nes ak­sep­ta­bel. Ai­le­en er redd for at feng­sels­le­del­sen prø­ver å dri­ve hen­ne fra vet­tet, slik at in­gen vil tro det hun hev­der om at kor­rup­te po­liti­folk sel­ger his­to­ri­en hen­nes til Hol­ly­wood. Nå som Bush har stilt til pre­si­dent­kan­di­dat­valg for re­pub­li­ka­ner­ne, bør rol­len hans kan­skje re­vur­de­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.