ETTER DEN FØRS­TE RETTS­SA­KEN OG FØR HUN DØM­MES FOR DRA­PE­NE PÅ HUMPH­REYS, SPEARS OG BURRESS

Kvinner som dreper - - Aileen Wuornos -

Den ny­frels­te adop­tiv­mo­ren Ar­le­ne had­de over­talt Ai­le­en til å er­klæ­re seg skyl­dig, noe som an­gi­ve­lig skul­le vise re­li­giøs from­het. Man­ge tvi­ler på at den­ne nye tro­en var opp­rik­tig, men den pas­ser na­tur­lig inn. Wuornos’ ver­den er pre­get av plage­ån­der og frel­se­re, og ved å for­mu­le­re til­stå­el­sen i an­ger­ful­le og bots­vil­li­ge ven­din­ger, kla­rer hun på en raf­fi­nert måte å fram­stå som hel­gen i ste­det for syn­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.