HJER­TE

Kvinner som dreper - - Dødelig Callgirl -

Hjerte­svikt som er fram­kalt av blod­trykk­s­fall, kan stop­pe hjer­tet full­sten­dig. Uten medi­sinsk inn­gri­pen kan man dø. Taky­kar­di, ure­gel­mes­sig hjer­te­ryt­me og puls, kan føre til man­gel på blod­til­før­sel til hjer­nen og and­re vi­ta­le or­ga­ner for­di krop­pen prø­ver å dis­tri­bu­ere små og ure­gel­mes­si­ge meng­der blod rundt i krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.