BE­RYK­TE­DE EN­GLE­MA­KERS­KER

FRA 1870 TIL 1909 VAR DET FLE­RE AND­RE SA­KER MED DØDELIGE EN­GLE­MA­KERS­KER SOM FANT VEI­EN TIL AVISFORSIDENE.

Kvinner som dreper - - Barneslakteren -

ANNIE WALTER OG AME­LIA SACH

DATO FOR ARRESTASJON: 18. NO­VEM­BER 1902.

Det­te pa­ret ble kalt the Fin­ch­ley Baby Far­mers, og de job­bet sam­men. Sach, 29, drev et hjem som skaf­fet fos­ter­for­eld­re til barn født uten­for ek­te­skap. Bar­na ble le­vert til 54 år gam­le Walter, som drep­te dem med mor­fin el­ler kval­te dem.

SKJEB­NE: hengt i Hol­loway- feng­se­let 3. fe­bru­ar 1903.

ADA CHARD WILLIAMS

DATO FOR ARRESTASJON: 8. DE­SEM­BER 1899

24 år gam­le Williams var en en­gle­ma­kers­ke som drep­te uøns­ke­de barn, så knøt hun sam­men li­ke­ne med en spe­si­ell knu­te før hun kvit­tet seg med dem. Etter at hun ble fun­net skyl­dig for å ha drept en uøns­ket jen­te, ble hun den sis­te kvin­nen som ble hen­ret­tet i New­gate- feng­se­let i Lon­don. SKJEB­NE: hengt i New­gate 6. mars 1900.

RHODA WILLIS

DATO FOR ARRESTASJON: 5. JUNI 1907

Den blon­de Willis ble født i Sun­der­land i 1867. Hun var den enes­te kvin­nen som ble hengt i Wa­les på 1900- tal­let, og den sis­te en­gle­ma­kers­ken som ble hen­ret­tet. Hun ble hengt på sin egen 40- års­dag.

SKJEB­NE: hengt i feng­se­let i Car­diff 14. august 1907.

MAR­GA­RET WA­TERS

DATO FOR ARRESTASJON:

13. JUNI 1870

Hun var den førs­te kvin­nen som ble hengt som en­gle­ma­kers­ke. Den 35 år gam­le en­ken Mar­ga­ret Wa­ters ble fun­net skyl­dig i å ha drept John Walter Cowan i sa­ken som ble kalt « The Brix­ton en­gle­ma­ker- sa­ken » ved kri­mi­nal­dom­sto­len Old Bai­ley i Lon­don. Hun var også mis­tenkt for å ha drept fire and­re sped­barn. SKJEB­NE: hengt i feng­se­let Horse­mon­ger La­ne Gaol 11. ok­to­ber 1870.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.