KNIV OG HAMMER

Kvinner som dreper - - Hun Laget Såpe Av Dem -

Å fjer­ne kjøt­tet fra krop­pen var ikke like en­kelt som å for­be­re­de en al­min­ne­lig søn­dags­stek. Le­onar­da var ikke sterk nok til at bein­kni­ven had­de noen virk­ning ale­ne, så hun hjalp til med en hammer for å kjø­re kni­ven inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.