BIO DR LILLIAN GLASS

Kvinner som dreper - - En Mors Løgner -

Dr. Lillian Glass er en eks­pert på kropps­språk og kom­mu­ni­ka­sjon med til­hold i Flo­ri­da i USA.

Hun er også for­fat­ter og retts­kon­su­lent, og har kom­men­tert fler­fol­di­ge høy­pro­fi­ler­te kri­mi­nal­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.