LI­KET

Kvinner som dreper - - Amanda Knox’ Svik -

Ker­chers tep­pe var blitt lagt over li­ket, noe som iføl­ge Mig­ni­ni in­di­ke­rer at gjer­nings­per­sonen var en kvin­ne. En mann vil­le tro­lig ikke gjort det­te.

Det ble fun­net sto­re meng­der fy­sis­ke spor etter

Rudy Gue­de på Ker­chers sove­rom, blant an­net var hans fin­ger­av­trykk på lomme­bo­ken hen­nes, som ble fun­net på sen­gen. Hvis Knox og Sol­leci­to had­de vært til­ste­de, skul­le man ha fun­net fle­re spor etter dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.