DRAPSVÅPENET?

Kvinner som dreper - - Amanda Knox’ Svik -

En kniv ble fun­net i Sol­leci­tos lei­lig­het med Knox’ DNA på skjef­tet og Ker­chers på bladet. Ak­to­ra­tet er ikke i tvil om at det­te er drapsvåpenet.

Forsvaret hev­der at Knox DNA fin­nes der for­di hun bruk­te kjøk­ken­kni­ven til det den var ment for. Meng­den av Ker­chers DNA på bladet er så li­ten at dets til­stede­væ­rel­se kan skyl­des det kon­ta­mi­ner­te be­vis­ma­te­ria­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.