SLIK SKJED­DE DET

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

HUNTLEYS VER­SJON AV DET SOM SKJED­DE DEN KVEL­DEN, ER BARE EN SERIE LØG­NER, MEN PO­LI­TI­ET MEN­TE AT DET VAR EN

LI­TEN KJER­NE AV SANNHET I NOE AV DET. ETTER DOMFELLELSE BE­GYN­TE HUNT­LEY I TE­LE­FON­SAM­TA­LER MED MOREN Å INSISTERE PÅ AT CARR VISS­TE ALT OM DRA­PE­NE GANS­KE TID­LIG.

Li­ke­ne av Chapman og Wells ble trans­por­tert til funn­ste­det i ba­ga­sje­rom­met til Huntleys bil. De ble kledd av og de­ret­ter satt fyr på. Man­ches­ter Uni­ted- trøy­ene jen­te­ne had­de på seg da de for­svant ble fun­net for­brent i en søp­pel­kas­se. Hunt­ley og Carrs bo­lig ( nede til ven­st­re) ble gjer­det inn, slik at barn unn­gikk sy­net av hu­set på sin vei til So­hams lands­by­sen­trum.

Hunt­ley hev­det ført at han ved et uhell had­de dyt­tet Holly ned i bade­ka­ret da hun var på ba­det, og at det vaar da hun druk­net. Hu­set der Hunt­ley og Carr bod­de, og hvor Holly og Jes­si­ca ble drept, var en bo­lig som fulg­te med Ians an­set­tel­se ved sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.