HUNTLEYS RESONNEMENT

Kvinner som dreper - - Hun Dekket Over For En Drapsmann -

Hunt­ley for­klar­te: « Jeg sa at hun skul­le slut­te å skri­ke så jeg kun­ne ten­ke. Hun sa hele ti­den: ’ Du dyt­tet hen­ne. Du dyt­tet hen­ne.’ Det var først da jeg la hån­den på skul­de­ren hen­nes på vei ut dø­ren, at jeg inn­så at hun ikke kun­ne forlate hu­set. »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.