KITTS AV­SLØ­REN­DE DAGBØKER

SARAHS MEDSAMMENSVORNE SKREV BEGEISTRET OM DUOENS PLA­NER I DET SOM SKUL­LE VISE SEG Å BLI AV­GJØ­REN­DE BE­VIS.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Sep­tem­ber 2014

Sarah kom inn­om, og vi ble opp­slukt av uen­de­li­ge mord­pla­ner på­i­ans bed­re halv­del.

Juni 2015

Vi pra­ter også al­vor­lig om å bli kvitt mot­stan­de­ren hen­nes. Jeg er enig i at det tro­lig er en god plan … hun vir­ker som en or­dent­lig ond­skaps­full dritt­kjer­ring.

August 2015

Wow, jeg får lov til å va­ere en vik­tig brik­ke i pla­nen om å fjer­ne den gru­som­me kvin­nen! kan Det skje. Wow! ... Er uven­tet gi­ra av det. Var så opp­spilt at jeg må tte ha en Southern Com­for for å roe meg ned litt.

Man­ge SMS-ER fra Sarah, Kev (Kitts eks­mann) som ikke vil­le vå re lei­e­mor­der li­ke­vel, skro­tet ide­en. de Vi må bru­ke plan B.

Te­le­fo­nen ring­te, Sarah, så jeg kun­ne si ja hun til at kom inn­om, og vi kun­ne plan­leg­ge å kvit­te oss med kjer­rin­ga si­den Kev trakk seg, jeg er in­volvert nå , Gud hjel­pe meg!!

Jeg har in­gen mo­rals­ke skrup­ler, bare et kraf­tig ikke-la-oss-bli-tatt-stikk.

OVER Kitts medtatte dagbøker gjen­gir i de­talj pa­rets draps­pla­ner. Kitt had­de etter­latt dem på ar­beids­plass­sen sin, der de ble fun­net av po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.