PRO­FES­SOR G. NEIL MAR­TIN

Kvinner som dreper - - Sadie Hartleys Morddagbok -

Pro­fes­sor G. Neil Mar­tin har skre­vet mer enn et du­sin bø­ker om psy­ko­lo­gi, blant an­net den best­sel­gen­de la­ere­bo­ken Psycho­lo­gy, og Hu­man Neurop­sycho­lo­gy. Han er in­sti­tutt­le­der for psy­ko­lo­gi ved Re­gent’s Uni­ver­sity Lon­don, der han fore­le­ser om kri­mi­na­li­te­tens nevro­psy­ko­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.