Ame­lia Dy­er

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Som Sach og Wal­ters var Dy­er en av en­gle­ma­ker­ne, ba­sert i Reading-om­rå­det. Hen­nes for­bry­tel­ser ble først opp­da­get etter at lev­nin­ge­ne etter to sped­barn ble fun­net i Them­sen, inn­pak­ket i gave­pa­pir og dum­pet i en reise­ves­ke. Enda fem barne­lik ble fun­net.

STRAFF Dø­den.

TID TILBRAGT PÅ HOL­LOWAY Tre uker.

SKJEB­NE Dy­er ble hen­ret­tet i New­gate Gaol den 10 juni 1896. På den ti­den fan­tes det in­gen gal­ge på Hal­loway.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.