Dia­na Mit­ford

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Mit­ford var an­ner­le­des enn de and­re kvin­ne­ne som be­skri­ves her. Som dat­ter av Lord Re­des­da­le til­hør­te hun eli­ten i det en­gels­ke sam­fun­net, og hun satt i Hol­loway av po­li­tis­ke år­sa­ker. Hun var fa­scist, og venn av Hit­ler.

STRAFF Fengs­let uten dom av frykt for at hun skul­le set­te ri­kets sik­ker­het i fare.

TID TILBRAGT PÅ HOL­LOWAY Tre år, 1940–43.

SKJEB­NE Hun bo­sat­te seg i Frank­ri­ke og fort­sat­te kam­pen for fa­scis­tis­ke ver­di­er. Hun døde i Pa­ris i 2003.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.