Ame­lia Sach og Annie Wal­ters

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

En­gle­ma­ker­ne fra Fin­ch­ley ble dømt i ja­nu­ar 1903 for å ha drept sped­barn de had­de om­sorg for med chlo­ro­dyne, et mor­fin­pre­pa­rat. De had­de tatt be­ta­ling fra bar­nas mød­re for å adop­te­re dem bort, men drep­te bar­na og be­holdt pen­ge­ne.

STRAFF Dø­den.

TID TILBRAGT PÅ HOL­LOWAY To uker.

SKJEB­NE Både Sach (30) og Wal­ters (34) ble hengt på Hol­loway den 3. fe­bru­ar 1903.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.