SKUDD MOT HO­DET

Kvinner som dreper - - Jodi Arias' Rasende Sjalusi -

Pro­sjek­til­ba­nen gikk fra høy­re mot ven­st­re. Ku­len ble fun­net i Alex­an­ders ven­st­re kje­ve uten ut­gangssår. Det var be­gren­set blød­ning ved inn­gangssåret; pa­to­lo­gen dr. Horn an­ty­det at det var for­di skud­det var det som kom sist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.