19.40

Kvinner som dreper - - Minutt For Minutt -

70 mi­nut­ter etter at Sali­hin blir er­klært død, blir det ut­ført en tok­si­ko­lo­gisk un­der­sø­kel­se, som 10. ja­nu­ar 2016 fram­leg­ges med in­ter­es­san­te, om ikke av­gjø­ren­de, opp­lys­nin­ger som kan bru­kes i retts­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.