NICK BROOM­FIELD ( FILMSKAPER­EN)

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Nick, en rett­skaf­fen en­gelsk­mann med en såte av brunt, bus­te­te hår, er sinn­bil­det på en ær­lig do­ku­men­tar­jour­na­list som gjer­ne vil sel­ge sin etisk un­der­sø­ken­de film. Han spør Ai­le­en, som sit­ter fengs­let i på­ven­te av hen­ret­tel­se, om hun vet at Ar­le­ne har for­langt mer pen­ger for å snak­ke om dat­te­rens kom­men­de død. Men Ai­le­en vif­ter ro­lig med hån­den for å få ham til å tie. De nes­te be­merk­nin­ge­ne hen­nes vi­ser at hun vet det. Ar­le­ne og Ste­ve, ad­vo­ka­ten og mu­si­ke­ren som tid­li­ge­re har vært hip­pie med en usyn­lig venn, skal ha bedt hen­ne ta li­vet av seg for­di Ar­le­ne ikke or­ker på­kjen­nin­gen med adop­tiv­dat­te­rens retts­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.