NOEN SEKUNDER SE­NE­RE UN­DER SAM­ME IN­TER­VJU, UT­TALT DA HUN TROD­DE KA­ME­RA­ENE VAR SLÅTT AV

Kvinner som dreper - - Aileen Wuornos -

Ai­le­en la­ter til å inn­røm­me at hun har er­klært seg skyl­dig for å slip­pe livs­tids­dom. Men den­ne til­syne­la­ten­de opp­rik­tig­he­ten bør mu­li­gens tas med en kly­pe salt: Til å ha er­klært at hun ikke vil « si et ord om selv­for­svar på noe opp­tak » , har hun i grun­nen snak­ket gans­ke mye om det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.