BLOD

Kvinner som dreper - - Dødelig Callgirl -

Stof­fet fø­rer til kra­tig blodstrykk­s­fall. Det kan igjen føre til hjerte­svikt si­den or­ga­ne­ne ikke får nok ok­sy­gen. Hvis man får bak­te­ri­er inn i blod­strøm­men via sprøyte­punk­tet, kan de fin­ne vei­en di­rek­te til hjer­tet og føre til in­fek­sjon på hjerte­hin­nen. Det kan igjen føre til be­ten­nel­se og ska­der på hjerte­klaf­fe­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.