SLAKTERHUS­ET

ET BESKJEDENT MURSTEINSH­US BLE OMGJORT TIL ET ÅSTED FOR REN OND­SKAP DA KAT­HE­RI­NE KNIGHT KVESSET KNIVENE OG VENDTE DEM MOT T JOHN PRICE

Kvinner som dreper - - Knivstukke­t, Flådd Og Servert -

Etter å ha lig­get med Price, an­grep Knight ham mens han lå i sen­gen, og stakk ham foran på krop­pen. Han prøvde å unn­slip­pe, men hun fort­sat­te å an­gri­pe ham.

Price kom seg ut i gan­gen i et for­søk på å kom­me seg til ho­ved­dør­en, men Knight stakk ham fle­re gan­ger i ryg­gen. Han prøvde å slå på ly­set – det var blod­flek­ker over hele lys­bry­te­ren.

Price klar­te å åpne ho­ved­dør­en og stav­re ut av hu­set, men han ble en­ten truk­ket til­ba­ke i gan­gen, el­ler han falt til­ba­ke dit.

En stor dam av blod i gan­gen in­di­ke­rer at Price lå der en god stund, og døde sam­me sted.

Knight slep­te Prices lik fra gan­gen inn til stu­en, og lag­de blod­spor hele vei­en.

Det var i stu­en at Knight be­gyn­te å flå li­ket av Price på en så be­hen­dig måte at all huden hans kom av i ett styk­ke.

Knight heng­te de­ret­ter opp huden i en kjøtt­krok i ho­ved­bjel­ken til stue­dø­ren. Da po­li­ti­et an­kom åste­det, hang huden frem­de­les på sam­me sted.

Knight kut­tet de­ret­ter ho­det av Price med en av sine syl­skar­pe kniver. Hun skar også et styk­ke av hans ene rumpe­ball.

Kjøk­ke­net var åsted for den sis­te gru­som­he­ten. Ho­det til Price ble lagt i en kjele med grønn­sa­ker og kokt på kom­fy­ren.

Ven­ner og fa­mi­lie kjen­te John Price som « en grei fyr » . Han ble drept og skjen­det av kjæ­res­ten Kat­he­ri­ne Knight.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.