SÅPER OG KAKER

LE­ONAR­DA VALG­TE UT KVIN­NER SOM STOL­TE PÅ HEN­NE. HUN LOK­KET DEM TIL SEG MED LUFTIGE LØF­TER FØR HUN DREP­TE DEM.

Kvinner som dreper - - Hunx Laget Såpe Av Dem -

FAUS­TI­NA SET­TI DREPT I 1939

Frø­ken Set­ti var en eld­re dame og en ufor­be­der­lig ro­man­ti­ker som bare vil­le fi­fi­fi­fi­fi­fin­ne fin­ne kjær­lig­he­ten. Hun ga Le­onar­da alle spare­pen­ge­ne spa­re pen­ge­ne sine og fi­fi­fi­fi­fi­fi­fi­fi­fi­fi­fi­fikk fikk be­skjed om at hun skul­le smug­les til Po­la i Nord- Ita­lia for å møte en ny kjæ­res­te. En trylle­for­mel skul­le sik­re for­bin­del­sen.

FRANCESCA SOAVI DREPT I 1940

Frø­ken Soavi var en læ­rer med penge­pro­ble­mer. For 3000 lire for­tal­te Le­onar­da hen­ne at hun had­de ord­net med en ny stil­ling i Piacen­za til hen­ne. Frk. Soavi ble drept da hun gikk for å si far­vel til Le­onar­da.

VIR­GI­NIA CACIOPPO DREPT I 1940

Frø­ken Cacioppo var en ald­ren­de opera­san­ger­in­ne som opp­lev­de at rol­le­ne ble fær­re og fær­re. For 50 000 lire og over­då­di­ge smyk­ker had­de Le­onar­da lo­vet å fi­fi­fi­fi­fi­fi­fi­fin­ne fin­ne en sek­re­tær­jobb sek­re­tær jobb til hen­ne i Fi­ren­ze.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.