TEKANNE

Kvinner som dreper - - Hun Laget Såpe Av Dem -

Le­onar­das ef­fek­ti­ve pro­duk­sjons­lin­je pro­duk­sjonsl in­je bi­dro til at hun fi­fi­fikk fikk unna res­te­ne av sine tid­li­ge­re venn­in­ner. Hun lot ho­de­ne smel­te i kan­ner og kje­ler, før hun had­de dem i span­ne­ne hun frak­tet dem til nær­mes­te sep­tik­tank i. Av og til snub­let hun på grunn av vek­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.