SKARPEGGET ØKS

Kvinner som dreper - - Hun Laget Såpe Av Dem -

Det so­li­de skaf­tet og den glin­sen­de eg­gen ble brukt til å dre­pe den for­styr­re­de kok­kens ofre. Det var vans­ke­lig å treffe pre­sist med det tun­ge red­ska­pet, og med det førs­te of­fe­ret treng­te Le­onar­da flflflflfl­e­re fle­re for­søk for å full­fø­re dra­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.