STEKEPANNE OG - BRETT

Kvinner som dreper - - Hun Laget Såpe Av Dem -

Når den klis­ne blan­din­gen var fer­dig, ble hver deig­por­sjon for­met til en fris­ten­de små­kake og lagt på et steke­brett. Le­onar­da til­bred­te dem med kjær­lig­het, over­be­vist om at kvin­ne­nes « of­fer » vil­le bi­dra til å red­de søn­nen ( og gi lo­ka­le sladre­kjer­rin­ger noe å tyg­ge på).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.