STIKK INN­OM DO­ROTHEA

HIS­TO­RISK OMVISNING I SKREKKHUSE­T FOR ALLE GODE INN­BYG­GE­RE ( OG TURISTER OGSÅ).

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Sacra­men­to har ut­nyt­tet den gru­som­me his­to­ri­en og inn­lem­met ei­en­dom­men i en lo­kal sight­see­ing­tur. Gjes­te­ne blir øns­ket vel­kom­men av masse­mor­de­ren i egen høye per­son – Do­rothea Pu­en­te: en duk­ke med pa­rykk, bril­ler og en sjar­me­ren­de frakk, ak­ku­rat som den ekte Do­rothea. Hen­nes tid­li­ge­re opp­holds­sted var et kupp og ble solgt for 215 000 dol­lar til Bar­ba­ra Hol­mes på en of­fent­lig auk­sjon. Nå har hu­set fått en be­ha­ge­lig sol­ter­ras­se, nye fli­ser i trap­pen ved inn­gan­gen, nytt kjøk­ken­ut­styr, dusj­gar­din av po­liti­teip og et skilt som min­ner uved­kom­men­de om at de ri­si­ke­rer å bli be­gravd i ha­gen, ak­ku­rat som Dorotheas ofre. Det er til og med en gli­sen­de de­mon­sta­tue der man kan ta de vik­ti­ge Insta­gram- bil­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.