KNUST VINDU

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Vin­du­et i Filo­me­na Ro­ma­nel­lis sove­rom var blitt knust, men en even­tu­ell inn­tren­ger måt­te ha klat­ret opp 3,78 me­ter for å knu­se det fra ut­si­den, og has­pe­ne var luk­ket.

Selv om det rent prak­tis­ke ved å skul­le kom­me seg inn via det­te vin­du­et vir­ker lite gjen­nom­før­bart, vi­ser møns­te­ret av glasskår i Ro­ma­nel­lis rom, samt ska­der på has­pe­ne, at det li­ke­vel kan ha blitt knust fra ut­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.