CARRS INN­BLAN­DING

Kvinner som dreper - - Hun Dekket Over For En Drapsmann -

I Huntleys nye sce­na­rio skal Carr ikke bare ha visst om dra­pe­ne tid­lig, hun skal også ha hatt en ak­tiv rol­le med å dek­ke over for­bry­tel­sen, og ikke bare gitt Ian ali­bi. Var det hun som be­stem­te at li­ke­ne skul­le bren­nes, og var hun med på å vas­ke hu­set?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.