PAU­LI­NE RE­A­DE, 16

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

De bort­før­te hen­ne un­der på­skudd av at My­ra Hind­ley treng­te hjelp til å lete etter en sav­net hans­ke på Saddlewort­h Moor. Pau­li­ne ble vold­tatt og de­ret­ter drept av et kniv­stikk i hal­sen om kvel­den 12. juli 1963. Hun ble opp­da­get 1. juli 1987. Li­ket ble fun­net godt be­vart, om­kring 150 me­ter fra vei­en A635, med krop­pen lagt over på ven­st­re side, knær­ne opp mot brys­tet og an­sik­tet mot vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.