LES­LEY ANN DOW­NEY, 10

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Drept an­nen jule­dag 1964 i Ward­le Brook Ave­nue 16 ved kvel­ning. Opp­da­get den 17. ok­to­ber 1965, om­kring 60 me­ter fra A635, i en grunn grav av sam­men­sun­ket torv. Hun ble fun­net på grunn av et un­der­arms­bein som stakk opp av bak­ken. Krop­pen var plas­sert som Pau­li­ne Re­a­des, men på ven­st­re side. Mann­ska­pe­ne fant li­ket da de had­de gravd en grøft ved si­den av funn­ste­det, slik at van­net ble dre­nert bort fra grun­nen. Da de fjer­net torv­la­get, ble li­ket blott­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.