JOHN KIL­BRI­DE, 12

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

De til­bød ham skyss hjem, men tok ham med på en om­vei, igjen un­der på­skudd av å skul­le lete etter en hans­ke de had­de mis­tet. Kil­brid­ge ble vold­tatt og drept den 23. no­vem­ber 1963, kvalt med en snor og de­ret­ter stuk­ket i hjel med kniv. Grav­ste­det ble opp­da­get den 21. ok­to­ber 1965, rundt 20 cm. un­der bak­ken. Li­ket lå med an­sik­tet ned om­trent 350 me­ter fra li­ket av Les­ley Ann Dow­ney. Den døde kun­ne iden­ti­fi­se­res ut fra klær, ten­ner, hår­strå og knok­ler. Han mang­let en sko.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.