ED­WARD EVANS, 17

Kvinner som dreper - - Ian Brady & Myra Hindley -

Drept den 6. ok­to­ber 1965, slått i hjel med en øks i dag­lig­stu­en i Ward­le Brook Ave­nue 16. Opp­da­get av po­liti­over­be­tjent Bob Tal­bot i et sove­rom på bak­si­den. Evans var blitt pak­ket inn i et tep­pe og gjemt un­der en sta­bel bø­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.