My­ra Hind­ley

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Hind­ley er kan­skje Hol­loways mest be­ryk­te­de inn­sat­te. Sam­men med sin da­va­eren­de kja­eres­ten Ian Brady bort­før­te og drep­te hun fem barn i stor-man­ches­ter i 1960-åre­ne. I 1966 ble Hind­ley dømt for to drap, og for å be­skyt­te Brady, vel vi­ten­de om at han had­de drept John Kil­bri­de.

STRAFF Livs­tid.

TID TILBRAGT PÅ HOL­LOWAY 32 år. Hind­ley ble for­flyt­tet til HMP Hig­h­point, et feng­sel av mid­dels sik­ker­hets­grad, i 1998.

SKJEB­NE Tross gjen­tat­te for­søk på å bli løs­latt, lyk­tes hun ald­ri. Hun døde av luft­veis­svikt i 2002.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.