Kvin­ner som DREPER

Kvinner som dreper - - Saksnotate­r -

Li­ker du krim og spen­ning? Blir du fa­sci­nert av mys­tikk og mør­ke kref­ter og lu­rer på hvor­dan det tar kvin­ne­lig form? Da har du valgt rik­tig bo­k­a­sin. Her blir du bed­re kjent med kvin­ners for­bry­tel­ser, og hva som får dem til å gå så langt at de dreper. Der mann­li­ge mor­de­re of­te er mo­ti­vert av sin­ne og im­puls, har kvin­ner mer kom­plek­se mo­ti­ver. De kan va­ere dre­vet av rasende sjalusi, en for­vridd hevn etter opp­le­vel­ser fra barn­dom­men el­ler et penge­be­g­ja­er som tar helt over­hånd.

Gift­drap hø­rer ikke bare hjem­me i Agatha Chris­tie-ro­ma­ner. Det er en yn­det draps­me­to­de blant kvin­ner. Men ikke alle skyr blod og stump vold. I det­te bo­k­a­si­net fin­ner du også kvin­ner som par­te­rer og ko­ker of­re­ne sine, som gra­ver dem ned i ha­gen el­ler som dreper sine klasse­ka­me­ra­ter for­di det er man­dag. Du fin­ner søte, gam­le da­mer som ikke er så søte når du blir bed­re kjent med dem, hekser like onde som i even­ty­re­ne og kvin­ner som har mis­tet for­stan­den i sitt begjaer etter pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.