Øns­ker fib­er-støt­te

Lister - - NYHETER -

■ Owen Om­land har hen­vendt seg til Kvi­nes­dal-ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug med en fore­spør­sel om støt­te til å få lagt fib­er­kab­ler på Bas­gård.

– Vi er så «uhel­di­ge» og bo 1000 me­ter fra sis­te til­kob­lings­punkt på Skjekke­land, og må da even­tu­elt be­ta­le dyrt for å få fib­er­ka­bel opp til Bas­gård. Mye av ho­ved­strek­ket av fib­er­kab­ler rundt i Kvi­nes­dal er vell også «spon­set» av skatte­pen­ger. Kan dere hjel­pe oss her, even­tu­elt gi oss noen til­skudd til og leg­ge fib­er, spør Om­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.