Ved­tek­ter for Far­sund by­for­ening

Lister - - NYHETER -

§1. Fore­nin­gens for­mål er:

a) ho­ved­sak­lig å ar­bei­de for be­va­ring av den eld­re be­byg­gel­se i gam­le Far­sund.

b) å ar­bei­de med spørs­mål som: gate-, tra­fikk-, park-, torv- og havne­mil­jø.

c) å ska­pe in­ter­es­se for Far­sunds his­to­rie, samt å igang­set­te un­der­sø­kel­ser av eld­re hus og mil­jø­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.