Stort hull i vei­en

Lister - - NYHETER -

■ Far­sund kom­mu­ne har fått e-brev fra Far­sund Bil­verk­sted AS.

– I inn­kjør­se­len fra ho­ved­vei­en til Far­sund Bil­verk­sted AS og La Stra­da/bow­ling/far­sund Brukt­bil­salg. Det er et stort hull i vei­en, det må gjø­res noe med før det blir ska­der på bi­ler/ dekk. Det er snart 17.mai og La Stra­da har ny­lig åp­net igjen så det had­de ikke gjort noe om fei­e­bi­len had­de tatt en tur, skri­ver Er­na G. Jå­tog i e-bre­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.