Skole­ut­byg­gin­gen

Lister - - MENINGER -

Ma­ri-ann Al­brekt­sen fra Far­sund le­ter i gam­le avi­ser, og har fun­net et re­le­vant klipp. I en SMS til den­ne spal­te skri­ver hun:

– Det er mye bråk om­kring den nye skole­ut­byg­gin­gen i Far­sund. Nils Ema­nu­el Nil­sen had­de i 1957 et glim­ren­de for­slag til vi­de­re ut­byg­ging. Å ut­vi­de på den­ne må­ten had­de nok skapt mind­re pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.