Sin egen skyld!

Lister - - MENINGER -

In­ter­nett er al­de­les ikke noe trygt sted å be­ve­ge seg inn på, når man er så en­fol­dig at man tar «na­ken­bil­der» av seg selv med en smart-te­le­fon! For det førs­te – er man så Pr-kåt, at man må ta sli­ke in­ti­me bil­der av seg selv, er ikke in­tel­li­gen­sen helt på topp. Når man så de­ler slikt bil­led-ma­te­ria­le med én el­ler fle­re – for ek­sem­pel på Face­bo­ok –, da er det to­talt lav­mål!

Alt som leg­ges ut – selv til noen få hånd­pluk­ke­de mot­ta­ke­re – , er til­gjen­ge­lig for en­hver hack­er-spi­re som vil lage litt hel­ve­te for den nai­ve av­sen­de­ren! Alt­så – in­gen grunn til å sut­re, om skryte­bil­der av krop­pen din leg­ges ut over hele klo­den! Det er ene og ale­ne din egen skyld! Slikt gjør man bare ikke!

Terje Haugom,

sam­funns­de­bat­tant

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.